Dainik Jagran September 2001 by Prama Chopra

3rd June 2007  The Hitavada by Seema Dhupar

Hitavada